• O bibliotece

     • Lokal biblioteki składa się z jednego pomieszczenia o powierzchni 46 m2. W bibliotece funkcjonują dwa stanowiska ICIM – Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej, gdzie uczniowie, nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły w godzinach urzędowania biblioteki mogą skorzystać z laptopów i zasobów Internetu (jedno z nich to stanowisko nauczyciela bibliotekarza z urządzeniem wielofunkcyjnym: drukarka, skaner, ksero). 


      Biblioteka szkolna współpracuje z Gminną Biblioteką Publiczną. Organizacje konkursy czytelnicze, recytatorskie, plastyczne, kiermasze. Uczniowie biorą udział w konkursach czytelniczych organizowanych przez bibliotekę publiczną, pedagogiczną i inne instytucje. W bibliotece dokonuje się wypożyczeń książek na okres ferii zimowych i letnich (kontynuacja). Są organizowane spotkania promujące czytelnictwo wśród uczniów oraz spotkania  z rodzicami uwzględniające tematykę wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży.  W bibliotece szkolnej uwzględnia się potrzeby uczniów niepełnosprawnych.


      Wspólna organizacja GBP i biblioteki szkolnej konkursów i imprez czytelniczych promujących czytelnictwo wśród młodzieży szkolnej, tj.:

      -„Dzień Postaci z bajek”;

      -„Przerwa na czytanie”;

      -„Bądź EKO z biblioteką

     • Księgozbiór

     • Biblioteka gromadzi zbiory niezbędne dla uczniów oraz nauczycieli. Obecnie zgromadzonych jest 10291 woluminów. 

      Obecnie prowadzona jest cyfryzacja biblioteki w postaci wprowadzania księgozbioru do systemu E-biblio Librus Synergia.
    • brak danych
  • Kontakty

 • Galeria zdjęć

   brak danych