• Informacje ogólne


    • W skład Zespołu Szkół w Woli Uhruskiej wchodzą:  Szkoła Podstawowa im. J. I. Kraszewskiego oraz przedszkole.  W szkole jest zorganizowana świetlica szkolna oraz biblioteka. 

     Uczniowie osiągają bardzo dobre i dobre wyniki w nauce i zachowaniu. Świadczą o tym wyniki z klasyfikacji rocznej oraz oficjalne dane z egzaminów zewnętrznych. Nasi uczniowie są aktywni, chętnie biorą udział w konkursach i zawodach oraz zdobywają tytuły laureatów lub finalistów konkursów wojewódzkich z różnych przedmiotów. Dość mocnym punktem w pracy szkoły jest współpraca ze szkołami oraz stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi z Polski i z zagranicy. Naszymi partnerami są: ZSZ nr 1 i II LO we Włodawie, ZSE i III LO w Chełmie, ZPiT Kresowiak w Woli Uhruskiej, LKS Vitrum w Woli Uhruskiej, KŁ nr 86 Szpak w Woli Uhruskiej, Koło PZW w Woli Uhruskiej, Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych „Parasol” w Woli Uhruskiej, Szkoła w Huszczy (Ukraina), Szkoła w Lubomlu (Ukraina), Szkoła Polska im. J.I. Kraszewskiego w Wilnie (Litwa), Wołyńskie Towarzystwo Sztuki Polskiej „Barwy Kresowe” z Łucku, Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. M.K. Ogińskiego w Lubomlu.  Za zaangażowanie patriotyczno- wychowawcze szkoły otrzymaliśmy wyróżnienia w formie  Złotego Medalu „Opiekuna miejsc pamięci narodowej” przyznanego przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Medal „PRO MEMORIA” przyznany przez Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.  Ostatnio realizowaliśmy następujące projekty współfinansowane ze środków UE:  

      - Fascynacje Zaklęte w Nauce i Biznesie  

      - Apetyt na przyszłość  

      - Primo bezpieczeństwo  

      - Przyroda w 4 odsłonach  

     Wśród cennych inicjatyw naszej szkoły są organizowane lub współorganizowane następujące przedsięwzięcia:      

     1.      Diecezjalne Dyktando Papieskie pod patronatem Wójta Gminy Wola Uhruska i Proboszcza miejscowej parafii,     

     2.      Koncerty muzyczne,     

     3.      Muzeum Szkoły,     

     4.      Studio Muzyczne.

  • Kontakty

 • Galeria zdjęć

   brak danych