• PROJEKTY

   • Inf. dot. konferencji

    05.07.2023 14:08

    Zapraszamy na konferencję finałową projektu "Wspólne dziedzictwo kulturowe: odrodzenie folkloru na granicy ukraińsko-polskiej", która odbędzie się 13 lipca 2023 roku w Łucku Палац культури міста Луцька ul. Bogdan Chmielnicki, 1.

    Projekt „Wspólne dziedzictwo kulturowe: Odrodzenie folkloru na granicy ukraińsko-polskiej” finansowany jest przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

    Celem konferencji jest podniesienie poziomu świadomości grup docelowych i beneficjentów końcowych projektu o niematerialnym dziedzictwie kulturowym granicy ukraińsko-polskiej, prezentacja wyników i produktów projektu/

    Docelowa publiczność konferencji: przedstawiciele władz lokalnych, etnografowie, nosiciele niematerialnego dziedzictwa kulturowego, nauczyciele placówek artystycznych, innych placówek oświatowych, przedstawiciele mediów oraz wszyscy zainteresowani zagadnieniami związanymi z zachowaniem i popularyzacją niezmienionego dziedzictwa kulturowego.

    Organizatorzy konferencji: Луцька музична школа 1 імені Фридерика Шопена Департамент культури Луцької міської ради (Rzeczpospolita Polska), Zespół Szkół w Woli Uhruskiej

    Aby zarejestrować się na konferencję, wypełnij formularz rejestracyjny na stronie http://surl.li/isfry

    Zapisy online trwają od 3 lipca do 10 lipca 2023 r.

    Informujemy, że możemy zarejestrować tylko ograniczoną liczbę uczestników (50 osób) - nie więcej niż dwóch przedstawicieli tej samej organizacji (instytucje, instytucja)

    Rejestracja uczestników odbędzie się w oparciu o zasady kolejki i zgodności uczestników konferencji docelowej odbiorców.

    Udział w konferencji jest bezpłatny

    Języki konferencji: ukraiński, polski

    W razie pytań związanych z udziałem w konferencji finałowej prosimy o kontakt (099) 0290618 - Kateryna Nagirska, Koordynator projektu, lub mailowo project.common.cultural.heritage@gmail.com

    *Przesłanie formularza rejestracyjnego nie oznacza automatycznego udziału w konferencji. Po przejrzeniu formularzy każdy uczestnik otrzyma osobny e-mail potwierdzający udział w konferencji oraz program konferencji

    *Ten post powstał dzięki wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Pełna odpowiedzialność za treść tego posta ponosi Zespół Szół w Woli Uhruskiej. Ten post w żadnym wypadku nie może być uznany za taki odzwierciedlający stanowisko Unii Europejskiej, OU czy Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

    #EU #funds #ENI #CBC #Programme #cultural_heritage

   • Projekt „Wspólne dziedzictwo kulturowe: odrodzenie folkloru na pograniczu ukraińsko-polskim”

    23.06.2023 14:40
    Projekt „Wspólne dziedzictwo kulturowe: odrodzenie folkloru na pograniczu ukraińsko-polskim” jest finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.
    Projekt ma na celu rozwiązanie wspólnego problemu: niedostatecznej promocji i zainteresowania dziedzictwem kulturowym ludności ukraińskiej i polskiej zamieszkującej poleski region transgraniczny.
    Celem Projektu jest zwiększenie atrakcyjności dziedzictwa kulturowego pogranicza ukraińsko-polskiego poprzez intensyfikację badań i promocji tradycji folklorystycznych obu regionów, ich odtwarzenie i przekazywanie kolejnym pokoleniom, wykazanie pozytywnego wpływu melosów ludowych na stan emocjonalny osoby.
    Projekt aktywizuje badanie wspólnych motywów ukraińsko-polskiego folkloru i wpływu etnomelodii na stan emocjonalny człowieka, przyczyni się do: zwiększenia zainteresowania dzieci i młodzieży poznawaniem i odtwarzaniem folkloru poprzez zastosowanie innowacyjnych metod edukacyjnych; poprawy widoczności nosicieli melosów ludowych w społeczeństwie; wzrostu liczby wypraw turystycznych w transgraniczne Polesie w celu zapoznania się z dziedzictwem folklorystycznym.
    Niematerialne dziedzictwo kulturowe, przekazywane z pokolenia na pokolenie, jest stale odtwarzane przez społeczności i grupy i przejawia się w szczególności w tradycjach ustnych, sztukach scenicznych, zwyczajach, obrzędach, uroczystościach, wiedzy i praktykach, tradycjach edukacyjnych i wychowawczych.
    Jednym z zadań projektu jest badanie niematerialnego dziedzictwa kulturowego (folkloru) w zakresie pieśni i gier (zabaw dla dzieci) rodzimych nosicieli Wołynia (UA) i gminy Wola Uhruska (PL).
    Efektem takich badań w ramach projektu jest album (zbiór piosenek i zabaw dla dzieci) oraz mapa.
    Badania niematerialnego dziedzictwa kulturowego przeprowadziło 10 (5 UA, 5 PL) etnografów (badaczy), którzy odwiedzili 20 (10 UA, 10 PL) nosicieli folklorystycznego dziedzictwa poleskiego pogranicza, nagrali i przetworzyli piosenki, melodie, gry dziecięce powszechne w regionie przygranicznym.
   • Zakończenie Letniej Artystycznej Etno-Szkoły w Woli Uhruskiej.

    18.06.2023 11:11
    Dzień siódmy! Zakończenie Letniej Artystycznej Etno-Szkoły w Woli Uhruskiej. Przedstawienie efektów pracy podczas festiwalu "Folklor- siła, która jednoczy"
  • Kontakty

 • Galeria zdjęć

   brak danych