• "Jedynym produktem, który człowiek otrzymuje bez instrukcji obsługi, jest dziecko."
     • Andrzej Majewski
     • „Odkrycia małego dziecka są jak kamienie kosztowne -
      najtrwalsze, najpewniejsze i najświetniejsze ze zdobyczy”
     • Kazimierz Przerwa-Tetmajer
     • "Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się ze wszystkich sił, tego czego pragnie"
     • Paulo Coelho
     • Z notatnika historyka...

     • Przedszkole w Woli Uhruskiej powstało na początku lat pięćdziesiątych XX wieku. Było to dwuoddziałowe przedszkole przyzakładowe przy „Hucie Szkła Nadbużanka” czynne 5 godzin dziennie. Mieściło się w budynku mieszkalnym przystosowanym do potrzeb przedszkola (dom przy ul. Parkowej – dawna apteka). Pierwsi dyrektorzy to: Pani Pieczykolan, Elżbieta Aranowska, Janina Kwacz, nauczycielem była Antonina Bil.

      Około roku 1958 zostało przeniesione do innego budynku mieszkalnego przy ul.1 Maja. Funkcjonowały tutaj  przez 2 lata dwa oddziały po 5 godzin dziennie. Dyrektorem przedszkola była Janina Kwacz, nauczycielem – wychowawcą Romualda Pasikowska, intendentem – kucharką Janina Stankowska, woźną oddziałową pani Brzyska.


      W roku 1960 po raz trzeci przedszkole zostało przeniesione do innego budynku (obecnie w tym miejscu znajduje się tartak przy ul. Gimnazjalnej). Jest to już przedszkole gminne, dwuoddziałowe, czynne 9 godzin, do którego uczęszcza 50 dzieci. Przy przedszkolu powstaje plac zabaw, ogródek kwiatowy i warzywny, a w okresie wakacyjnym tak zwany „stały dzieciniec” dla  dzieci w wieku od 3 lat do 12 lat. Dyrektorem przedszkola zostaje Romualda Pasikowska, nauczycielem – wychowawcą Janina Kwacz. Pracownikami obsługi, którzy  przepracowali tam wiele lat byli: Teresa Mielniczuk, Janina Dzieńkowska, Stanisława Stebelska, Janina Koma.      • W 1980 r. zatrudniony zostaje nauczyciel – wychowawca Małgorzata Ciechomska.

      Dyrektorem przedszkola w 1989 r. została Teresa Kościuk, która pracowała razem

      z Janiną Kwacz i Dorotą Pawłowską oraz  pracownikami obsługi: Marią Kościuk, Zofią Polak, Marią Borysiuk i Marią Kruk. 


      Od 1990 r. przedszkole staje się placówką jednooddziałową, czynną 8 godzin z 25 dziećmi  w wieku od 3 do 5 lat. Dyrektorem została Dorota Pawłowska, nauczycielem-wychowawcą  Zofia Konieczna (w zastępstwie pełniła obowiązki dyrektora przedszkola). Pracownicy obsługi to: Maria Kościuk, Maria Borysiuk i Maria Kruk. 

      W roku 1996 przedszkole zostało przeniesione do budynku Szkoły Podstawowej w Woli Uhruskiej przy ul. Szkolnej 2. Ówczesną kadrę stanowiły Renata Kostrzewska

      i Marzanna Demczuk  oraz  od 1997 r. Małgorzata Cenkiel, woźna oddziałową była Maria Borysiuk. 


      W 2007 r. przedszkole zostało przeniesione do nowych pomieszczeń w budynku,

      w którym mieściło się Gimnazjum w Woli Uhruskiej przy ul. Gimnazjalnej 34. Przedszkolaki od 2008 r. korzystają  z placu zabaw, na którym znajdują się: huśtawki, bujawki, zjeżdżalnia, piaskownica, drewniany „zamek”, ławki, „pociąg”. Placówka organizuje uroczystości takie jak: pasowanie na przedszkolaka, mikołajki, bal karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka, Piknik Rodzinny.
     • Źródło: Wokół Szkolnej 2

  • Kontakty

 • Galeria zdjęć

   brak danych