• Z kart historii...

    • Działalność  krajoznawczo - turystyczna wśród dzieci i młodzieży szkolnej jest integralną częścią procesu dydaktyczno - wychowawczego realizowanego przez szkołę. Zaspokajanie potrzeb krajoznawczych należy rozpocząć od własnego środowiska. Rajdy piesze i rowerowe pozwalają na dokładne poznanie historii i przyrody miejsc nam najbliższych. Działalność szkolnego koła jest uzupełnieniem organizowanych przez szkołę wycieczek do atrakcyjnych miejsc na terenie kraju. Koło jest organizacją otwartą. Każdy uczeń, nauczyciel czy rodzic może uczestniczyć w rajdach i wycieczkach. W roku szkolnym 2013/14 opiekun koła Dorota Łubkowska zaproponowała, aby SKKT działające w naszej szkole na wzór takich organizacji w kraju miało nazwę własną. Spośród kilku propozycji drogą głosowania wybrano „Włóczykije”.

      

     Kontynuowana była, rozpoczęta w 2007 r. współpraca z Chełmskim Oddziałem PTTK im. Kazimierza Janczykowskiego. Nasze koło nie jest zrzeszone w PTTK, ale zawsze zapraszane jest do udziału w cyklicznych imprezach. Uczestnictwo w pieszych wędrówkach umożliwiło poznanie walorów parków krajobrazowych Lubelszczyzny. Spośród 17 takich parków naszego województwa  byliśmy w Kazimierskim, Skierbieszowskim, Krzczonowskim, Chełmskim, Kozłowieckim, Szczebrzeszyńskim, Podlaskim Przełomie Bugu, Pojezierze Łęczyńskie. Uczniowie mieli okazję zwiedzić takie perły turystyczne Lubelszczyzny jak: Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Stadninę Koni Arabskich w Janowie Podlaskim, Ruiny Zamku w Krupem i Zawieprzycach, Zamość, Szczebrzeszyn, Kazimierz Dolny, Puławy. W wielu mniejszych miejscowościach zwiedzaliśmy zabytki architektury sakralnej, dworki, pałace, parki podworskie, nekropolie różnych wyznań, miejsca pamięci narodowej. Wszystkie rajdy kończyły się ogniskiem i konkursami krajoznawczymi, w których aktywnie brali udział uczniowie naszego koła. Wielokrotnie zajmowaliśmy w nich czołowe miejsca. Na szczególne wyróżnienie zasługuje Krzysztof  Flont, najaktywniejszy turysta koła w całej jego historii. Rajdy z PTTK  odbywały się zawsze w soboty, a uczestniczyli w nim uczniowie z kół turystycznych z innych szkół oraz dorośli z klubów turystycznych. Była to jednocześnie doskonała integracja wielopokoleniowa. SKKT “Włóczykije” dwa razy uczestniczyło w rajdach dwudniowych. Jeden z nich był nie lada wyzwaniem, jakie zgotowała nam aura. Byliśmy we wrześniu 2015 r.  w Kazimierskim Parku Krajobrazowym i w połowie drogi na szlaku turystycznym prowadzącym przez wąwóz lessowy zastał nas ulewny deszcz. Przemoknięci dosłownie do suchej nitki, bez możliwości odwrotu, w środku głębokiego wąwozu, wędrowaliśmy do czekającego na nas autokaru, wielokrotnie padając na śliskim lessie. Zmoknięci, zmarznięci, ubrudzeni błotem, a niektórzy ze łzami w oczach  dotarliśmy do Schroniska PTSM w Puławach. Tam uczniowie  zapomnieli o przygodzie.Wykąpani, posileni obiadokolacją, hasali do późnych godzin nocnych. Na drugi dzień czekała nas piękna pogoda i piesza wędrówka na odcinku około 16 km, a na zakończenie wizyta w Kazimierzu. Była to szkoła przetrwania dla niektórych członków koła, która utwierdziła przekonanie, że nie ma rzeczy niemożliwych. W poniedziałek wszyscy rajdowicze przybyli do szkoły, cali i zdrowi, mimo że powrót nastąpił w niedzielę wieczorem. Drugi rajd dwudniowy, w którym brało udział dziesięciu chłopców odbył się w październiku 2016 roku w okolicach Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego. Oprócz zwiedzania Muzeum Zamoyskich w Kozłówce i marszu przez Lasy Kozłowieckie atrakcją była lekcja historyczna, którą  przygotowali nam gospodarze z Zawieprzyc ze Stowarzyszenia Chorągiew Zamku w Zawieprzycach Atanazego Miączyńskiego herbu Suchekomnaty. Rajdowicze wcielali się w postacie historyczne związane z zamkiem, a pod wieczór posilili się polewką przygotowaną na ognisku według staropolskiej receptury. Cykliczne rajdy, w których mieliśmy okazję wielokrotnie uczestniczyć organizowane przez Chełmski Oddział PTTK to: Rajd Jesienny, Rajd Kościuszkowski, Rajd Śladami Powstania Styczniowego, Rajd Parasolowy, Rajd Mikołajkowy, Rajd Wiosenny. Ponadto PTTK we współpracy z Chełmskim Oddziałem Lubelskich Parków Krajobrazowych organizował jednodniowe wycieczki krajoznawcze. Korzystaliśmy również z tej oferty.


     SKKT „ Włóczykije” bierze  udział w corocznej imprezie organizowanej  przez Poleski Park Narodowy. Jest to Rajd Zadaniowy „Szlakiem Żółwia”. Polega on na przejściu ustalonej wcześniej trasy, rozwiązaniu zadań na punkcie kontrolnym i podsumowaniu w Ośrodku Edukacyjno – Muzealnym w Załuczu Starym. Największy sukces odnieśliśmy w maju 2012 roku zajmując pierwsze miejsce. Wędrując po Poleskim Parku Narodowym mieliśmy okazję obcować z urokliwymi jego zakątkami jak „Durne Bagno”, Jezioro Wytyckie, Ścieżka Spławy, Jezioro Łukie.


     Członkowie koła dwukrotnie wyjeżdżali na Ukrainę na  zaproszenie zaprzyjaźnionej szkoły w Huszczy z obwodu Lubomelskiego. W maju 2012 r. grupa 6 uczniów pod opieką Dyrektora Mirosława Koniecznego i Doroty Łubkowskiej wzięła udział w Zlocie Turystyczno - Krajoznawczym. Wyjazd rozpoczął się od zwiedzenia miejscowej szkoły z izbą regionalną. Następnie udaliśmy się na krótki rajd rowerowy po miejscowości. Zwiedziliśmy cerkiew prawosławną, spotkaliśmy się z poetą ukraińskim i miejscową hafciarką. Potem, jadąc wzdłuż  Jeziora Huszczańskiego  dotarliśmy do lasu, gdzie odbyły się różne konkurencje. Uczniowie z Polski i Ukrainy zmagali się w parku linowym, rozpoznawali  rośliny lecznicze, drzewa, opisywali dawne narzędzia stosowane w gospodarstwie domowym, wiązali na czas różne rodzaje węzłów. Rywalizacji towarzyszyła miła atmosfera. W drodze powrotnej wstąpiliśmy do miejscowości Ostrówki. Tam pod pomnikiem poświęconym pomordowanym Polakom odbyła się krótka lekcja historii. W czerwcu 2013 roku ponownie otrzymaliśmy zaproszenie ze szkoły w Huszczy. Pięciu  uczniów gimnazjum poznali warunki i formy rywalizacji na cyklicznej imprezie obwodu Lubomelskiego  „Zmagania Turystyczno – Krajoznawcze”. W leśnej scenerii, nad uroczym jeziorem Małe Zgorany odbywały  się różne konkurencje sprawnościowe, konkurs piosenki, marsz na orientację. Przyjęto nas serdecznie, ugoszczono posiłkami sporządzonymi w pionierskich warunkach. 


     Uzupełnieniem imprez  organizowanych przez  PTTK o/Chełm są nasze własne. To rajdy piesze i  rowerowe. Pozwalają one na poznanie uroczych miejsc najbliższej okolicy. Wędrujemy i jeździmy po Sobiborskim Parku Krajobrazowym, Łuku Uhruskim, wzdłuż Doliny Bugu. Byliśmy w Bukowie Małej w Ośrodku Jeździeckim “Żurawiejka" , w parku podworskim w Hniszowie pod dębem „Bolko”. Rajdy kończymy małym konkursem krajoznawczym i ogniskiem.

     Korzystając z kursującego szynobusu na trasie Chełm - Włodawa, zorganizowaliśmy dwie niedzielne przejażdżki do Sobiboru i Orchówka. W Sobiborze zwiedzaliśmy Muzeum Byłego Obozu Zagłady, potem wędrowaliśmy szlakiem turystycznym w okolice Rezerwatu „Żółwiowe Błota”. Byliśmy w Orchówku w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, nad Jeziorem Glinki i nad Bugiem w miejscu gdzie przed II wojną światową był most kolejowy. Dwa razy jeździliśmy do Stulna, by potem pieszo przejść  w okolice Rezerwatu „Trzy Jeziora”. Aby zachęcić uczniów do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej organizowane były po okolicy krótkie 2 – 3 godzinne rajdziki klasowe. One również kończyły się małym konkursem krajoznawczym i ogniskiem.


     W ciągu dziesięciu lat wszystkie imprezy odbyły się dzięki grupie uczniów, którzy potrafią pogodzić korzystanie z dóbr jakie oferuje nowoczesna technologia z czynnym wypoczynkiem i chęcią poznawania. Najaktywniejszymi turystami, którzy opuścili już mury naszej szkoły byli: Klaudia Antoniuk, Martyna Demczuk, Liwia Fotek, Kamil Kędzierawski, Bernadetta Nowosielska, Klaudia Seruga. Obecni uczniowie Zespołu Szkół, którzy najczęściej uczestniczyli w imprezach koła to: Krzysztof Flont, Rafał Cholewa, Krystian Flont, Wiktor Delmaczyński, Robert Cholewa, Sylwia Pasławska, Klaudia Kowalczuk, Jakub Zalewski, Aleksandra Pasławska, Izabela Grzeluk. Osobą, która przez wiele lat próbuje zaszczepić krajoznawstwo  i uprawianie turystyki pieszej jest nauczyciel geografii Dorota Łubkowska. Podczas wyjazdów sprawowała funkcję opiekuna swojej grupy. Wielokrotnie otrzymywała wsparcie od innych nauczycieli i pracowników obsługi. Byli to: Marzena Antoniuk, Marzanna Demczuk,  Anna Zamojska – Stasiejko, Mariola Polak.

  • Kontakty

 • Galeria zdjęć

   brak danych