• Aktualności

      • Podsumowanie konkursu "Pocztówka z Rosji"

      • Na przełomie października i listopada uczniowie klas V - VII brali udział w Szkolnym Konkursie Plastycznym "Pocztówka z Rosji". Wpłynęło 15 prac. Spośród wszystkich uczniów wyłoniono zwycięzców:

       I miejsce - Oliwier Bogacki, kl. VI a,

       II miejsce - Iga Delmaczyńska i Eliza Kopiel, kl. V,

       III miejsce - Eliza Skulska, kl. VII, Mikołaj Olszak, kl. V,

       wyróżnienie - Wiktoria Zalewska, kl. VII.

       Wszystkim uczniom dziękujemy za udział w konkursie. Gorąco pozdrawiamy i gratulujemy!!!

      • Konkurs plastyczny "Najpiękniejsza ozdoba choinkowa"

      • Zespół Szkół w Woli Uhruskiej wraz z Gminną Biblioteką Publiczną

       organizują

                                konkurs plastyczny                     

            pt. „Najpiękniejsza ozdoba choinkowa”

       1. Cele konkursu:

       a) kultywowanie tradycji własnoręcznego wykonywania ozdób choinkowych,

       b) zdobycie wiedzy na temat popularnych wzorów, kształtów i technik wykonywania ozdób choinkowych po pojawieniu się na polskich wsiach zwyczaju strojenia wigilijnego drzewka (lata 20. XX wieku),

       c) rozwijanie zdolności manualnych dzieci;

        

       2. PRZEDMIOT KONKURSU:

       Przedmiotem Konkursu są ozdoby na choinkę. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:

        

       a) Tradycyjna ozdoba choinkowa

       W tej kategorii dopuszczalne jest wykorzystanie następujących materiałów: papier, bibuła, tzw. „sreberka” lub „złotka”, słoma, koraliki, włóczka, nici, tektura, , wata, orzechy

               

       b) Współczesna ozdoba choinkowa

       W tej kategorii wybór materiałów służących do wykonania ozdoby choinkowej oraz techniki jest dowolny. Nie dopuszcza się stosowania powszechnie dostępnych zestawów służących

       do tworzenia zabawek na choinkę.

        

       O przynależności do poszczególnych kategorii, według których oceniane będą prace, decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa.

        

       3.  UCZESTNICY KONKURSU:

       Konkurs adresowany jest do uczniów naszej szkoły  Prace oceniane będą

       w następujących grupach wiekowych:

       a) I-III klasa szkoły podstawowej,

       b) IV-V klasa szkoły podstawowej,

       c) VI-VIII klasa szkoły podstawowej;

        

       4. TERMIN KONKURSU:

       a) Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest dostarczenie pracy razem z wypełnioną Kartą Zgłoszenia w terminie do dnia 15 grudnia 2022 roku do sekretariatu szkoły, p.Wioli Hołomiej, pokoju nauczycielskiego, Biblioteki Publicznej

        

       5. WARUNKI UCZESTNICTWA:

       a) Każdy z Uczestników może zgłosić do Konkursu tylko jedną ozdobę choinkową.

       b) Ozdoba choinkowa powinna być na tyle lekka, żeby dało się ją powiesić na choince.

       c) Każda praca powinna mieć przymocowaną w sposób trwały wizytówkę zawierającą następujące dane Uczestnika Konkursu: imię i nazwisko, klasa

       d) Każda praca powinna być zaopatrzona w solidnie przymocowany element umożliwiający zawieszenie ozdoby na gałązce choinkowej

        

       6. KRYTERIA OCENY:

       Oceny ozdób choinkowych dokona powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa.

       W Konkursie ocenie podlegać będą ozdoby choinkowe według następujących kryteriów:

        

       Kategoria: Tradycyjna ozdoba choinkowa

       a) użycie materiałów określonych w Regulaminie Konkursu oraz wykorzystanie wzorów, kształtów i technik wykonywania ozdób choinkowych po pojawieniu się na polskich wsiach zwyczaju strojenia wigilijnego drzewka (lata 20. XX wieku),

       b) pracochłonność i staranność wykonania,

       c) ogólne wrażenie estetyczne;

        

       Kategoria: Współczesna ozdoba choinkowa

       a) pomysł i inwencja twórcza przy wykonywaniu ozdoby choinkowej,

       b) pracochłonność i staranność wykonania,

       c) ogólne wrażenie estetyczne;

        

       7. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU:

       a) Ogłoszenie wyników Konkursu i rozdanie nagród nastąpi 18 grudnia 2022 r.

       b) Dla laureatów Konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe a dla wszystkich uczestników  pamiątkowe dyplomy.

        


        

   • Kontakty

  • Galeria zdjęć

    brak danych