• Aktualności

      • Film promujący Letnią Artystyczną Etno-Szkołę

      • Zapraszamy do obejrzenia filmu promującego Letnią Artystyczną Etno-Szkołę, która była realizowana w ramach projektu „Wspólne dziedzictwo kulturowe: odrodzenie folkloru na pograniczu ukraińsko-polskim” jest finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

       *Ten post powstał dzięki wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Pełna odpowiedzialność za treść tego posta ponosi Zespół Szkół w Woli Uhruskiej. Ten post w żadnym wypadku nie może być uznany za odzwierciedlający stanowisko Unii Europejskiej, OU czy Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

       #EU #funds #ENI #CBC #Programme #cultural_heritage

      • Inf. dot. konferencji

      • Zapraszamy na konferencję finałową projektu "Wspólne dziedzictwo kulturowe: odrodzenie folkloru na granicy ukraińsko-polskiej", która odbędzie się 13 lipca 2023 roku w Łucku Палац культури міста Луцька ul. Bogdan Chmielnicki, 1.

       Projekt „Wspólne dziedzictwo kulturowe: Odrodzenie folkloru na granicy ukraińsko-polskiej” finansowany jest przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

       Celem konferencji jest podniesienie poziomu świadomości grup docelowych i beneficjentów końcowych projektu o niematerialnym dziedzictwie kulturowym granicy ukraińsko-polskiej, prezentacja wyników i produktów projektu/

       Docelowa publiczność konferencji: przedstawiciele władz lokalnych, etnografowie, nosiciele niematerialnego dziedzictwa kulturowego, nauczyciele placówek artystycznych, innych placówek oświatowych, przedstawiciele mediów oraz wszyscy zainteresowani zagadnieniami związanymi z zachowaniem i popularyzacją niezmienionego dziedzictwa kulturowego.

       Organizatorzy konferencji: Луцька музична школа 1 імені Фридерика Шопена Департамент культури Луцької міської ради (Rzeczpospolita Polska), Zespół Szkół w Woli Uhruskiej

       Aby zarejestrować się na konferencję, wypełnij formularz rejestracyjny na stronie http://surl.li/isfry

       Zapisy online trwają od 3 lipca do 10 lipca 2023 r.

       Informujemy, że możemy zarejestrować tylko ograniczoną liczbę uczestników (50 osób) - nie więcej niż dwóch przedstawicieli tej samej organizacji (instytucje, instytucja)

       Rejestracja uczestników odbędzie się w oparciu o zasady kolejki i zgodności uczestników konferencji docelowej odbiorców.

       Udział w konferencji jest bezpłatny

       Języki konferencji: ukraiński, polski

       W razie pytań związanych z udziałem w konferencji finałowej prosimy o kontakt (099) 0290618 - Kateryna Nagirska, Koordynator projektu, lub mailowo project.common.cultural.heritage@gmail.com

       *Przesłanie formularza rejestracyjnego nie oznacza automatycznego udziału w konferencji. Po przejrzeniu formularzy każdy uczestnik otrzyma osobny e-mail potwierdzający udział w konferencji oraz program konferencji

       *Ten post powstał dzięki wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Pełna odpowiedzialność za treść tego posta ponosi Zespół Szół w Woli Uhruskiej. Ten post w żadnym wypadku nie może być uznany za taki odzwierciedlający stanowisko Unii Europejskiej, OU czy Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

       #EU #funds #ENI #CBC #Programme #cultural_heritage

   • Kontakty

  • Galeria zdjęć

    brak danych