• Aktualności

      • Innowacja pedagogiczna „Relacje, które łączą”

      •  

       Uczniowie klasy VII przez cały rok szkolny 2022/2023 brali udział w metodyczno –
       wychowawczej Innowacji Pedagogicznej „Relacje, które łączą”. Niniejsza innowacja miała na celu
       poprawę relacji rówieśniczych oraz zintegrowanie zespołu klasowego.
       Wszystkie prowadzone działania miały charakter prospołeczny, które uwrażliwiały uczniów na
       doznania i przeżycia innych. Uczniowie poprzez swoje działania poznawali również swoje reakcje
       w różnych sytuacjach. Nabyli umiejętność poprawnego komunikowania się z innymi członkami
       grupy, co sprzyjało dobremu funkcjonowaniu w zespole i efektywnej współpracy. Dzięki podjętym
       działaniom nauczyli się szanować siebie i innych, a także potrafią zaufać drugiej osobie.
       Dostrzegają potrzeby rówieśników oraz zwracają uwagę na różnice między ludźmi. Innowacja
       rozwinęła u uczniów kreatywność i wyobraźnię, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych
       oraz samodzielnego i grupowego rozwiązywania problemów.

       Zajęcia w ramach innowacji były prowadzone w kręgu. Podczas spotkań wykorzystywano różne
       metody pracy – rundki, „burze mózgów”, rysunki, odgrywanie scenek, dyskusje, zabawy, gry
       psychologiczne itp. Swobodna atmosfera zajęć powodowała korzystne nastawienie do
       wykonywanych zadań przez uczniów. Udział w innowacji przyczynił się do kształtowania postaw
       prospołecznych, których podstawą są opanowanie, tolerancja, życzliwość oraz rozumienie i
       umiejętność działania na rzecz innych oraz dostrzeganie dobrych cech i zachowań u innych.
       Serdecznie dziękuję uczniom klasy VII za wspólnie spędzony czas - Agnieszka Jędruszczak

      • #JakNieCzytamJakCzytam

      • 7 czerwca 2023 r. uczniowie Zespołu Szkół w Woli Uhruskiej wzięli udział w Ogólnopolskiej akcji "Jak nie czytam, jak czytam". Mali i duzi czytelnicy czytali ulubione książki w różnych miejscach w szkole i poza nią, np. na korytarzu, w windzie, sali gimnastycznej czy też placu szkolnym.   Dodatkowo uczniowie z klas I-III ustawili się w kształcie serca przed budynkiem szkoły, aby wyrazić swoją miłość do książek. Ciekawym wydarzeniem w każdej klasie był także "Piknik z książką, czyli czytanie na trawie". Młodzież na miejsce akcji wybrała piękne plenery przy szkole- szczególnie ogród papieski, gdzie można się odprężyć, wyciszyć i oczywiście poczytać pod sosenkami i pięknymi krzewami. W akcji czytelniczej wzięli udział chętni uczniowie i nauczyciele, ok. 120 osób z klas I-VII. Organizatorem akcji była biblioteka szkolna oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Woli Uhruskiej.

      • Projekt „Wspólne dziedzictwo kulturowe: odrodzenie folkloru na pograniczu ukraińsko-polskim”

      • Projekt „Wspólne dziedzictwo kulturowe: odrodzenie folkloru na pograniczu ukraińsko-polskim” jest finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.Projekt ma na celu rozwiązanie wspólnego problemu: niedostatecznej promocji i zainteresowania dziedzictwem kulturowym ludności ukraińskiej i polskiej zamieszkującej poleski region transgraniczny.Celem Projektu jest zwiększenie atrakcyjności dziedzictwa kulturowego pogranicza ukraińsko-polskiego poprzez intensyfikację badań i promocji tradycji folklorystycznych obu regionów, ich odtwarzenie i przekazywanie kolejnym pokoleniom, wykazanie pozytywnego wpływu melosów ludowych na stan emocjonalny osoby.Projekt aktywizuje badanie wspólnych motywów ukraińsko-polskiego folkloru i wpływu etnomelodii na stan emocjonalny człowieka, przyczyni się do: zwiększenia zainteresowania dzieci i młodzieży poznawaniem i odtwarzaniem folkloru poprzez zastosowanie innowacyjnych metod edukacyjnych; poprawy widoczności nosicieli melosów ludowych w społeczeństwie; wzrostu liczby wypraw turystycznych w transgraniczne Polesie w celu zapoznania się z dziedzictwem folklorystycznym.Niematerialne dziedzictwo kulturowe, przekazywane z pokolenia na pokolenie, jest stale odtwarzane przez społeczności i grupy i przejawia się w szczególności w tradycjach ustnych, sztukach scenicznych, zwyczajach, obrzędach, uroczystościach, wiedzy i praktykach, tradycjach edukacyjnych i wychowawczych.Jednym z zadań projektu jest badanie niematerialnego dziedzictwa kulturowego (folkloru) w zakresie pieśni i gier (zabaw dla dzieci) rodzimych nosicieli Wołynia (UA) i gminy Wola Uhruska (PL).Efektem takich badań w ramach projektu jest album (zbiór piosenek i zabaw dla dzieci) oraz mapa.Badania niematerialnego dziedzictwa kulturowego przeprowadziło 10 (5 UA, 5 PL) etnografów (badaczy), którzy odwiedzili 20 (10 UA, 10 PL) nosicieli folklorystycznego dziedzictwa poleskiego pogranicza, nagrali i przetworzyli piosenki, melodie, gry dziecięce powszechne w regionie przygranicznym.

      • Wręczenie certyfikatów i pamiątek

      • Na zakończenie "Letniej Artystycznej Etno-Szkoły" wszyscy uczestnicy projektu "Wspólne dziedzictwo kulturowe: odrodzenie folkloru na pograniczu ukraińsko-polskim", finansowanego przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina  2014-2021 otrzymali certyfikaty oraz pamiątki. Dostaliśmy również wspaniałe upominki od naszych przyjaciół z Ukrainy.

      • Dzień czwarty!

      • Nauka polskich tańców narodowych: polonez i krakowiak – Pani Mariola Piędzia- kierownik artystyczny i choreograf ZPiT „Kresowiak”, ZPiT „Ziemi Chełmskiej”/ akompaniament pan Marcin Watras

  • Kontakty

 • Galeria zdjęć

   brak danych