• Aktualności

      • Gminny Konkurs Geograficzno- Historyczny „Wola Uhruska i okolice”

      • 30 maja 2023 r. w Zespole Szkół w Woli Uhruskiej odbyła się kolejna edycja
       Gminnego Konkursu Geograficzno - Historycznego „ Wola Uhruska i okolice”. Startowało 16
       uczniów ze szkół w Uhrusku, Macoszynie Dużym i Woli Uhruskiej. W kategorii wiekowej
       młodszej ( klasy 3 – 5 ) zwyciężył Maciej Hołomiej, przed Szymonem Semeniukiem
       i Katarzyną Piasecką. W starszej grupie ( klasy 6 -8 ) ponownie triumfowała Julia Stasiejko.
       Drugie miejsce zajęła Martyna Chamelczuk, a tuż za nią była Wiktoria Zalewska. Prace
       oceniała komisja składającą się z opiekunów uczniów z sąsiednich szkół: Pani Agnieszki
       Bartosik i Renaty Uhruskiej oraz Agnieszki Mikulskiej. Laureaci otrzymali nagrody
       rzeczowe a pozostali uczestnicy dyplomy i drobne upominki. Nagrody ufundowała Rada
       Rodziców naszej szkoły. Organizatorem konkursu była Dorota Łubkowska.

      • Teresa Błaszczuk, Alicja Panasiuk- depozytariuszki folkloru

      • Jednym z zadań projektu "Wspólne dziedzictwo kulturowe: Odrodzenie folkloru na granicy polsko-ukraińskiej" jest badanie niematerialnego dziedzictwa kulturowego (folklor): piosenki i gry (zabawy dziecięce) nosicieli folkloru mieszkających w obwodzie wołyńskim (UA) i gminy Wola

       Uhruska (PL).

       Teresa Błaszczuk - urodzona 4 maja 1955 roku w Stulnie, gdzie mieszka do tej pory; nazwisko panieńskie Kowalczuk; najmłodsza z piątki rodzeństwa.

       Alicja Panasiuk - urodzona 22 marca 1946 r. w Mszance (gm. Wola Uhruska); w latach 1947-1988 mieszkała w Stulnie; obecnie wraz z mężem w Małoziemcach (gm. Wola Uhruska); trzecia z piątki rodzeństwa.

       Nagrano następujące zabawy:

       Berek

       Bierki

       Chowany

       Ciuciubabka

       Dwa ognie

       Entliczek-pentliczek

       Klasy

       Mam chusteczkę haftowaną

       Palant

       Pikar/ Piekar

       Podchody

       Ścianki

       Stoi różyczka

       Szczypiorniak

       Wojna

       *Niniejszy post powstaje w ramach realizacji Programu Współpracy Transgranicznej UE Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Pełną odpowiedzialność za treść tego postu ponosi Zespół

       Szkół w Woli Uhruskiej i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.

       #EU #funds #ENI #CBC #Programme #dziedzictwo_kulturowe #cultural_heritage

      • I Nadbużańskie Szkolne Warsztaty Artystyczne im. Leona Kunickiego w Woli Uhruskiej

      • Dziś rozpoczęły się I Nadbużańskie Szkolne Warsztaty Artystyczne im. Leona Kunickiego w Woli Uhruskiej. Uczniowie z naszej szkoły oraz Szkoły Podstawowej w Rudzie-Hucie w dniach 30 maja- 1 czerwca 2023 r. będą uczestniczyć w plenerze plastycznym (malarstwo olejne, rzeźba w glinie), w wędrówkach po okolicy, w grach zespołowych oraz ognisku integracyjnym, a na koniec uczniowie wezmą udział w Wielkiej Grze Terenowej z okazji Dnia Dziecka.

       Opiekunami warsztatów są p. Wioletta Hołomiej oraz p. Agnieszka Polak

      • Irena Charuk- depozytariuszka folkloru

      • Jednym z zadań projektu "Wspólne dziedzictwo kulturowe: Odrodzenie folkloru na granicy
       polsko-ukraińskiej" jest badanie niematerialnego dziedzictwa kulturowego (folklor): piosenki i gry
       (zabawy dziecięce) nosicieli folkloru mieszkających w obwodzie wołyńskim (UA) i gminy Wola
       Uhruska (PL).


       IRENA CHARUK, urodzona 19 października 1948 r. w Gdańsku; wychowała się w
       Zbereżu; po ślubie w wieku 21 lat przeprowadziła się do Stulna, gdzie mieszka do tej pory;
       ukończyła siedem klas szkoły podstawowej; nazwisko panieńskie Baranowicz; jedynaczka.

       Nagrano następujące zabawy:
       Berek
       Choć mam rączki małe
       Ćwierkają wróbelki
       Dwa ognie
       Mam chusteczkę haftowaną
       Nóż
       Stary niedźwiedź
       W zielonym lesie


       *Niniejszy post powstaje w ramach realizacji Programu Współpracy Transgranicznej UE
       Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Pełną odpowiedzialność za treść tego postu ponosi Zespół
       Szkół w Woli Uhruskiej i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie
       stanowiska Unii Europejskiej.
       #EU #funds #ENI #CBC #Programme #dziedzictwo_kulturowe #cultural_heritage

      • Teresa Wolanin- depozytariuszka folkloru

      • Jednym z zadań projektu "Wspólne dziedzictwo kulturowe: Odrodzenie folkloru na granicy polsko-ukraińskiej" jest badanie niematerialnego dziedzictwa kulturowego (folklor): piosenki i gry (zabawy dziecięce) nosicieli folkloru mieszkających w obwodzie wołyńskim (UA) i gminy Wola Uhruska (PL).

       Teresa Wolanin, ur. 1940 w Kowlu, od 1945 r. w Zbereżu

       Nagrano następujące zabawy:

       -Zabawa „Koło graniaste”

       -Zabawa „Sroczka”

       -Zabawa „Bawimy się w konopki”

       -Zabawa „Gąski, gąski do domu”

       *Niniejszy post powstaje w ramach realizacji Programu Współpracy Transgranicznej UE Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Pełną odpowiedzialność za treść tego postu ponosi Zespół Szkół w Woli Uhruskiej i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.

       #EU #funds #ENI #CBC #Programme #dziedzictwo_kulturowe #cultural_heritage

      • Anna Horszczaruk- depozytariuszka folkloru

      • Jednym z zadań projektu "Wspólne dziedzictwo kulturowe: Odrodzenie folkloru na granicy polsko-ukraińskiej" jest badanie niematerialnego dziedzictwa kulturowego (folklor): piosenki i gry (zabawy dziecięce) depozytariuszy folkloru mieszkających w obwodzie wołyńskim (UA) i gminy Wola Uhruska (PL).

       Anna Horszczaruk, ur. 1961 we Włodawie, od urodzenia zamieszkała w Zbereżu. Mama pochodziła z Kulczyna (rejon turzyski, obwód wołyński), po wojnie zamieszkała w Wołczynach, tata urodzony „koło Azerbejdżanu”, po wojnie w Żyrzynie (powiat puławski, województwo lubelskie). Po ślubie rodzice osiedli w Zbereżu (koniec lat 40.).

       Nagrano następujące zabawy:

       -Zabawa w gąski

       -Zabawa na kolanach Hopapa

       -Zabawa "Mam chusteczkę haftowaną"

       -Zabawa "Pod Krakowem"

       -Zabawa "Zapałka, zapałka dwa kije"

       *Niniejszy post powstaje w ramach realizacji Programu Współpracy Transgranicznej UE Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Pełną odpowiedzialność za treść tego postu ponosi Zespół Szkół w Woli Uhruskiej i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.

       #EU #funds #ENI #CBC #Programme #dziedzictwo_kulturowe #cultural_heritage

      • Udział Pocztu sztandarowego w uroczystościach gminnych

      • 20 maja 2023 r. w Gminie Wola Uhruska odbyła się uroczystość z udziałem Wiceministra Sprawiedliwości Pana Marcina Romanowskiego, Wicewojewody Lubelskiego Pana Bolesława Gzika,  Nadleśniczego Nadleśnictwa Sobibór P. Dariusz Filipczaka oraz Przewodniczącego Rady Gminy Wola Uhruska P. Mariana Łubkowskiego i Wójta Gminy P. Jana Łukasika.

       O godz. 11:00 w kaplicy w Zbereżu Biskup Lubelski Adam Bab odprawił Mszę Świętą w intencji Edwarda Taraszkiewicza ps. „Żelazny” – dowódcy Oddziału WiN oraz jego żołnierzy. Po odprawieniu Mszy Św. nastąpiło złożenie kwiatów przy kapliczce upamiętniającej miejsce śmierci „Żelaznego”.

       W uroczystości brał udział Poczet sztandarowy naszej szkoły.

      • III Rajd „Śladami Żołnierzy AK i WiN”

      • W sobotę 20 maja 2023 r. po raz kolejny Szkolne Koło Krajoznawczo – Turystyczne „Włóczykije” uczestniczyło w cyklicznej imprezie Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego Oddział w Chełmie. Tym razem nie musieliśmy tak wcześnie wstawać , ponieważ rajd pieszy, III już z kolei „Śladami żołnierzy AK i WiN odbywał się na terenie naszej gminy. W sumie cała grupa liczyła 70 osób. Byliśmy w Zbereżu, potem autokar przewiózł nas do Stulna. Stamtąd pieszo przez Majdan, wzniesienia Łuku Uhruskiego, m.in. Pomnik dotarliśmy do szkoły. W stołówce czekały gorące kiełbaski, ciasto, kompot. Po posiłku grupa chętnych uczniów udała się na tradycyjny konkurs krajoznawczy. Pozostali mogli zwiedzić nasze muzeum szkolne lub odpoczywać na placu przed szkołą. W konkursie startowało 5 naszych uczniów. Zakończył się sukcesem, bo Zuzanna Dubij napisała najlepiej, a Wiktor Dąbrowski zdobył 2 miejsce. Dziękujemy Pani Dyrektor Jolancie Szachałaj, Paniom ze stołówki szkolnej i Paniom woźnym za pomoc w przyjęciu rajdowiczów. Opiekun SKKT „Włóczykije” Dorota Łubkowska

  • Kontakty

 • Galeria zdjęć

   brak danych