• Aktualności

      • III Rajd „Śladami Żołnierzy AK i WiN”

      • W sobotę 20 maja 2023 r. po raz kolejny Szkolne Koło Krajoznawczo – Turystyczne „Włóczykije” uczestniczyło w cyklicznej imprezie Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego Oddział w Chełmie. Tym razem nie musieliśmy tak wcześnie wstawać , ponieważ rajd pieszy, III już z kolei „Śladami żołnierzy AK i WiN odbywał się na terenie naszej gminy. W sumie cała grupa liczyła 70 osób. Byliśmy w Zbereżu, potem autokar przewiózł nas do Stulna. Stamtąd pieszo przez Majdan, wzniesienia Łuku Uhruskiego, m.in. Pomnik dotarliśmy do szkoły. W stołówce czekały gorące kiełbaski, ciasto, kompot. Po posiłku grupa chętnych uczniów udała się na tradycyjny konkurs krajoznawczy. Pozostali mogli zwiedzić nasze muzeum szkolne lub odpoczywać na placu przed szkołą. W konkursie startowało 5 naszych uczniów. Zakończył się sukcesem, bo Zuzanna Dubij napisała najlepiej, a Wiktor Dąbrowski zdobył 2 miejsce. Dziękujemy Pani Dyrektor Jolancie Szachałaj, Paniom ze stołówki szkolnej i Paniom woźnym za pomoc w przyjęciu rajdowiczów. Opiekun SKKT „Włóczykije” Dorota Łubkowska

      • Rajd Wiosenny Szkolnego Koła Krajoznawczo – Turystycznego „Włóczykije”

      • 11 maja 2023 roku odbył się Rajd Wiosenny Szkolnego Koła Krajoznawczo – Turystycznego „Włóczykije”. Grupa 24 uczniów z klas 2 – 5 pod opieką Barbary Stęplewskiej, Doroty Łubkowskiej i Anny Hołowacz wędrowała drogami polnymi i lasem z Woli Uhruskiej do Mszanki. Po drodze uczestnicy poznawali elementy krajobrazu, historie miejscowości, dowiedzieli się gdzie mogą powstawać bagna, skąd się wzięły duże kamienie w naszej okolicy. Po dotarciu do Mszanki wstąpiliśmy do kapliczki pod wezwaniem Św. Maksymiliana Kolbe. Na placu przed świetlicą, na ognisku upiekliśmy kiełbaski. Chętni uczniowie, a było ich 14 wzięli udział w tradycyjnym konkursie krajoznawczym. Najlepiej poradzili sobie z pytaniami Ci, co uważnie słuchali i obserwowali krajobraz. Grupę podzielono na dwie kategorie wiekowe. Z klas III- IV najlepszy wynik osiągnął Radek Pakuła. potem Nikola Lachowska, a tuż za nią Karol Skiba. W grupie starszej, czyli z klasy V wygrał Jakub Semeniuk, przed Igą Delmaczyńską i Mikołajem Szpyrką. Do Woli Uhruskiej wróciliśmy autobusem szkolnym. Dziękuję rodzicom, czyli Pani Sylwii, Pani Annie i Panu Marcinowi za pomoc w zorganizowaniu rajdu. Opiekun SKKT „Włoczykije” Dorota Łubkowska.

      • Pasowanie na Czytelnika kl. I b

      • Uczniowie kl. I b wzięli udział w otwartej lekcji bibliotecznej „Spotkanie z biblioteką” i dołączyli do grona czytelników biblioteki szkolnej. Gratulujemy!

      • Sofia Pasiuk- etnograf (UA)

      • Kontynuujemy zapoznawanie Państwa z działalnością i twórczością etnografów prowadzących badania nad niematerialnym dziedzictwem kulturowym (folklorem) w ramach projektu „Wspólne dziedzictwo kulturowe: odrodzenie folkloru na pograniczu ukraińsko-polskim”.

       Sofia PASIUK, urodzona w 1969 roku w Łucku, Obwód Wołyński, Ukraina. Ukończyła szkołę zawodową ze specjalizacją "Rzeźbiarz w drewnie, inkrustator", aktywnie zaczęła zajmować się odtwarzaniem oraz popularyzacją wzorców ludowej sztuki tradycyjnej. Uzyskała wyższe wykształcenie artystyczne w Wołyńskim Narodowym Uniwersytecie im. Lesi Ukrainki.

       Pracuje jako wykładowca w dziale sztuk plastycznych i dekoracyjnych Wołyńskiej Szkoły Zawodowej Kultury i Sztuki im. I.F. Strawińskiego. Jest członkiem Narodowego Związku Mistrzów Sztuki Ludowej Ukrainy.

       Uczestnik wyprawy po Obwodzie Wołyńskim z ramienia Państwowego Naukowego Centrum Ochrony Dziedzictwa Kulturowego przed Katastrofami Technogenicznymi.

       Jest członkiem jury miejskich, obwodowych i ogólnoukraińskich konkursów z zakresu sztuk plastycznych i dekoracyjnych.

       *Ten post powstał w ramach realizacji Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Za treść tego postu pełną odpowiedzialność ponosi Departament Kultury Urzędu Miasta Łuck. Ten post w żadnym wypadku nie może być uważany za odzwierciedlający stanowisko Unii Europejskiej, OZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

       _______________________________________________________________

       Продовжуємо знайомити вас з діяльністю та творчістю етнографів, які здійснюють дослідження нематеріальної культурної спадщини (фольклору) в межах проєкту «Спільна культурна спадщина: відродження фольклору на українсько-польському прикордонні».

       Проєкт реалізовується за фінансової підтримки Європейського Союзу в межах Програми транскордонного співробітництва ЄІС Польща-Білорусь-Україна 2014-2020 CBC Programme Poland-Belarus-Ukraine

       Проєкт реалізовується Департамент культури Луцької міської ради у партнерстві з Луцька музична школа 1 імені Фридерика Шопена та Zespół Szkół w Woli Uhruskiej, Республіка Польща.

       Софія ПАСЮК, 1969 року народження, Луцьк, Волинської обл., Україна. Закінчила училище зі спеціальністю «Різьбяр по дереву, інкрустатор», почала активно займатись відтворенням та популяризацією зразків народного традиційного мистецтва. Вищу мистецьку освіту отримала у Волинському Національному університеті імені Лесі Українки. Працює викладачем на відділі образотворчого, декоративного мистецтва Волинського фахового коледжу культури і мистецтв імені І.Ф. Стравінського. Член Національної спілки майстрів народного мистецтва України.

       Учасник експедиції по Волинській області від Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф. Входить до складу журі міських, обласних та всеукраїнських конкурсів з питань образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва.

       *Цей допис сформовано в межах реалізації Програми транскордонного співробітництва ЄІС Польща-Білорусь-Україна 2014-2020. Повну відповідальність за зміст цього допису несе департамент культури Луцької міської ради. Цей допис за жодних обставин не може розглядатися як такий, що відображає позицію Європейського Союзу, ОУ або Спільного технічного секретаріату Програми транскордонного співробітництва ЄІС Польща-Білорусь-Україна 2014-2020

       #EU #funds #ENI #CBC #Programme #cultural_heritage

        

      • Pasowanie na Czytelnika uczniów kl. I a

      • Pasowanie na Czytelnika Biblioteki szkolnej

        

       "Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy,
       który puste życie napełnia światłem,
       a puste serca wzruszeniem."

        

       Kornel Makuszyński

        

        

               Dnia 9 maja  2023r. w Zespole Szkół w Woli Uhruskiej,  odbyło się uroczyste Pasowanie na Czytelnika Biblioteki szkolnej uczniów klasy I a. Głównym celem uroczystości było zachęcenie najmłodszych uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz nieustannego rozwijania umiejętności czytania.

        

              W naszej szkole pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników biblioteki na stałe wpisało się do kalendarza uroczystości szkolnych. Zazwyczaj uroczystość ta odbywa się w II semestrze, kiedy uczniowie znają już prawie cały alfabet. Pierwsze spotkanie z biblioteką szkolną to wyjątkowa uroczystość, a pierwsza wypożyczona książka powinna być na długo zapamiętana. Uczniowie klasy pierwszej zostali zapoznani z księgozbiorem przeznaczonym dla najmłodszych, regulaminem biblioteki, sposobem wypożyczania książek oraz prośbami książki. Pani bibliotekarz Małgorzata Kosacka oraz Ewa Grum zorganizowały pogadankę podczas której przekazano dzieciom wiedzę  o książce i bibliotece. Uczniowie klasy I a odgadywali także bajkowe zagadki ukryte w balonach, które sprawdziły ich znajomość bohaterów baśni i bajek. Po takim wprowadzeniu przyszli czytelnicy w obecności Pani wychowawczyni oraz dyrektora Zespołu Szkół w Woli Uhruskiej złożyli uroczyste przyrzeczenie, że będą kochać i szanować książki, korzystać z ich mądrości i sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika. Po przyrzeczeniu nastąpiło uroczyste pasowanie na czytelnika, którego dokonał pan dyrektor. Po części oficjalnej uczniowie samodzielnie przygotowali kolorowe zakładki do książek oraz posilili się słodkim poczęstunkiem.

        

                Nasi nowi czytelnicy otrzymali interesujące książki, a pamiątkowy dyplom będzie im przypominał o tym uroczystym wydarzeniu.

        

       Spotkanie przebiegło w miłej i przyjaznej atmosferze. Po takim wspólnym spotkaniu biblioteka będzie kojarzyła się najmłodszym czytelnikom z miejscem bezpiecznym, przyjaznym, radosnym, gdzie uczniowie są zawsze mile widziani.

        

        

      • Konkurs historyczny "Polskie symbole narodowe i Konstytucja 3 maja"

      • W 232 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz z okazji świąt majowych został zorganizowany konkurs historyczny "Polskie symbole narodowe i Konstytucja 3 maja".

       Uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną- "Konstytucja 3 maja", a także rozwiązywali zadania konkursowe o charakterze historycznym, plastycznym, muzycznym, podczas których mieli możliwość wykazania się praktyczną wiedzą.

       Efektem pracy uczniów jest praca plastyczna o charakterze patriotycznym przedstawiająca mapę Polski w barwach narodowych.

       Wszystkim uczniom gratulujemy wiedzy i bardzo dziękujemy, że zależy im na kształtowaniu postawy patriotycznej.

      • Dzieci z grupy 6-latków miłują swoją ojczyznę

      • "Powiewa flaga,

       gdy wiatr się zerwie.

       A na tej fladze

       biel jest i czerwień.

       Czerwień to miłość,

       biel - serce czyste.

       Piękne są nasze

       barwy ojczyste."

       Święta majowe są okazją do przekazania dzieciom wartości patriotycznych takich jak: miłość do ojczyzny, poszanowanie symboli narodowych i pielęgnowanie tradycji.

      • Urszula Panasiuk- etnograf (PL)

      • Kontynuujemy zapoznawanie Państwa z działalnością i twórczością etnografów prowadzących badania nad niematerialnym dziedzictwem kulturowym (folklorem) w ramach projektu „Wspólne dziedzictwo kulturowe: odrodzenie folkloru na pograniczu ukraińsko-polskim”.

       Ulka PANASIUK - absolwentka Kulturoznawstwa i Animacji Kultury. Pochodzi ze wsi Małoziemce. Obecnie mieszka we Włodawie, gdzie prowadzi małą firmę specjalizującą się w druku na drewnie. Doświadczenie w pracy w kulturze zdobywała pracując w bibliotece, gdzie organizowała spotkania autorskie, wystawy, koncerty oraz zajęcia dla dzieci. W wolnych chwilach zajmuje się rękodziełem i promowaniem etnodesignu – głównie pająków ludowych i pisanek batikowych.

       *Ten post powstał w ramach realizacji Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Za treść tego postu pełną odpowiedzialność ponosi Departament Kultury Urzędu Miasta Łuck. Ten post w żadnym wypadku nie może być uważany za odzwierciedlający stanowisko Unii Europejskiej, OZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

       __________________________________________________________________

       Продовжуємо знайомити вас з діяльністю та творчістю етнографів, які здійснюють дослідження нематеріальної культурної спадщини (фольклору) в межах проєкту «Спільна культурна спадщина: відродження фольклору на українсько-польському прикордонні».

       Проєкт реалізовується за фінансової підтримки Європейського Союзу в межах Програми транскордонного співробітництва ЄІС Польща-Білорусь-Україна 2014-2020 CBC Programme Poland-Belarus-Ukraine

       Проєкт реалізовується Департамент культури Луцької міської ради у партнерстві з Луцька музична школа 1 імені Фридерика Шопена та Zespół Szkół w Woli Uhruskiej, Республіка Польща.

       Улька ПАНАСЮК - випускниця культурології та культурної анімації. Родом із села Малоземці. Зараз живе у Влодаві, де керує невеликою фірмою, що спеціалізується на друку на дереві. Досвід роботи в культурі отримала, працюючи в бібліотеці, де організовувала авторські зустрічі, виставки, концерти та заходи для дітей. У вільний час займається рукоділлям та популяризацією етнодизайну – переважно народних павуків та батикових писанок.

       *Цей допис сформовано в межах реалізації Програми транскордонного співробітництва ЄІС Польща-Білорусь-Україна 2014-2020. Повну відповідальність за зміст цього допису несе департамент культури Луцької міської ради. Цей допис за жодних обставин не може розглядатися як такий, що відображає позицію Європейського Союзу, ОУ або Спільного технічного секретаріату Програми транскордонного співробітництва ЄІС Польща-Білорусь-Україна 2014-2020

       #EU #funds #ENI #CBC #Programme #cultural_heritage

      • Agnieszka Szokaluk- Gorczyca- etnograf (PL)

      •  

       Kontynuujemy zapoznawanie Państwa z działalnością i twórczością etnografów prowadzących badania nad niematerialnym dziedzictwem kulturowym (folklorem) w ramach projektu „Wspólne dziedzictwo kulturowe: odrodzenie folkloru na pograniczu ukraińsko-polskim”.

       Agnieszka Szokaluk-Gorczyca – historyk sztuki, doktorantka w Instytucie Nauk o Kulturze UMCS. Badaniem, dokumentacją, popularyzacją i praktyką śpiewu tradycyjnego Lubelszczyzny zajmuje się od 2000 roku. W sposób szczególny skupia się na tradycjach śpiewaczych Roztocza i Polesia Lubelskiego, prowadząc tam szerokie badania, ucząc się i podejmując muzyczną współpracę z wybitnymi śpiewaczkami z tych regionów. Od 2007 prowadzi warsztaty śpiewacze dla różnych grup, również w środowiskach lokalnych. Duża część z nich prowadzona jest wspólnie z wiejskimi śpiewaczkami .

       Uczestniczka wielu grup i projektów muzycznych (Zespół Międzynarodowej Szkoły Muzyki Tradycyjnej przy Fundacji Muzyka Kresów, Zespół Ewy Grochowskiej, „Muzyka jednej wsi” Łukowa, Ałotuło, „Roztocze Kolberga”, „Obłoka” i „Polesie_PL”), współorganizatorka projektów edukacyjnych, festiwali i wydawnictw w ramach działań Towarzystwa dla Natury i Człowieka (m.in. „Pieśni Bagien”, encyklopedia muzyki tradycyjnej MuzykaRoztocza.pl i MuzykaPolesia.net, „Fanfara”), współredaktorka książek i płyt poświęconych muzyce tradycyjnej Roztocza: „Dajcie stołka cisowego”, „Przy onej dolinie” i Polesia Lubelskiego: „Łuhom, łuhom ponad Buhom”.

       W 2015 roku i w 2020 roku stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

       *Ten post powstał w ramach realizacji Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Za treść tego postu pełną odpowiedzialność ponosi Departament Kultury Urzędu Miasta Łuck. Ten post w żadnym wypadku nie może być uważany za odzwierciedlający stanowisko Unii Europejskiej, OZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

       __________________________________________________________________

       Продовжуємо знайомити вас з діяльністю та творчістю етнографів, які здійснюють дослідження нематеріальної культурної спадщини (фольклору) в межах проєкту «Спільна культурна спадщина: відродження фольклору на українсько-польському прикордонні».

       Проєкт реалізовується за фінансової підтримки Європейського Союзу в межах Програми транскордонного співробітництва ЄІС Польща-Білорусь-Україна 2014-2020 CBC Programme Poland-Belarus-Ukraine

       Проєкт реалізовується Департамент культури Луцької міської ради у партнерстві з

       Луцька музична школа 1 імені Фридерика Шопена та Zespół Szkół w Woli Uhruskiej, Республіка Польща.

       Агнєшка Шокалюк-Горчица – історик мистецтва, докторант Інституту культурології Університету Марії Кюрі-Склодовської (UMCS). З 2000 року займається дослідженням, документуванням, популяризацією та практикою традиційного співу на Люблінщині. Особливу увагу приділяє співочим традиціям Розточчя та Люблінського Полісся, проводить там глибокі дослідження, навчається та співпрацює з видатними співачками цих регіонів. З 2007 року проводить майстер-класи зі співу для різних груп, також у місцевому середовищі. Значна частина з них проводиться разом із сільськими співачками. Учасниця багатьох музичних гуртів і проектів (Ансамбль Міжнародної школи традиційної музики при фундації «Музика кресів», ансамбль Єви Гроховської, «Музика одного села» Лукова, Алотуло, «Розточчя Колберга», «Облока» та «Полісся_PL»), співорганізатор освітніх проектів, фестивалів і видань у рамках діяльності Товариства для природи і людини (зокрема «Пісні боліт», енциклопедія традиційної музики MuzykaRoztocza.pl і MuzykaPolesia.net, «Фанфара»), співредактор книг і компакт-дисків, присвячених традиційній музиці Розточчя: «Дайте тисового стільця», «При долині» та Люблінського Полісся: «Лугом, лугом над Бугом». У 2015 та 2020 роках отримала стипендію Міністерства культури та національної спадщини.

       *Цей допис сформовано в межах реалізації Програми транскордонного співробітництва ЄІС Польща-Білорусь-Україна 2014-2020. Повну відповідальність за зміст цього допису несе департамент культури Луцької міської ради. Цей допис за жодних обставин не може розглядатися як такий, що відображає позицію Європейського Союзу, ОУ або Спільного технічного секретаріату Програми транскордонного співробітництва ЄІС Польща-Білорусь-Україна 2014-2020

       #EU #funds #ENI #CBC #Programme #cultural_heritage

      • Sergij Szuglacz- etnograf (UA)

      • Kontynuujemy zapoznawanie Państwa z działalnością i twórczością etnografów prowadzących badania nad niematerialnym dziedzictwem kulturowym (folklorem) w ramach projektu „Wspólne dziedzictwo kulturowe: odrodzenie folkloru na pograniczu ukraińsko-polskim”.

       «Sergij Szulgacz, 42 lata, mieszkam w Łucku, choć urodziłem się we wsi Gremiacze obwodu Wołyńskiego. Muzyką interesuję się od czasów szkolnych, lubię grać na instrumentach muzycznych, a jeszcze bardziej śpiewać pieśni ludowe. W latach szkolnych uczęszczałem do szkoły muzycznej w klasie klarnetu i akordeonu. Brałem udział w rodzinnych świętach i różnych świątecznych koncertach, śpiewałem z mamą, bo ona też ma wspaniały niepowtarzalny głos. Po ukończeniu szkoły wstąpiłem do Szkoły Kultury i Sztuki na wydział dyrygentury chóralnej.

       Jeszcze jedną nieodłączną częścią mojego życia jest folklor. Już w latach studenckich lubiłem i brałem udział w zespole folklorystycznym „RODZINA”. Później z kolegami, a teraz już z moimi ojcami chrzestnymi stworzyli niezrównany zespół „Czaczka”, w którym nadal pracuję. Po szkole zostałem artystą Wołyńskiego Państwowego Akademickiego Ukraińskiego Chóru Ludowego. Później wstąpiłem na Rówieński Państwowy Uniwersytet Humanistyczny na wydział folklorystyczny, gdzie chętnie prowadzili ekspedycyjne badania terenowe nad zbiorami dziedzictwa folklorystycznego na terenie rejonu Kowelskiego.

       Pracując w szkołach ogólnokształcących kierowałem takimi zespołami folklorystycznymi jak szkoła nr 14 "Dywocwit", szkoła nr 9 "Czerwona Kalina", szkoła nr 23 "Wyszywanka". Obecnie pracuję w Liceum Przyrodniczym nr 7 jako nauczyciel muzyki, kierownik zespołu folklorystycznego "Oberig". Zespół jest stałym laureatem regionalnych i miejskich konkursów-przeglądów zespołów folklorystycznych. Nasza rodzina Szulgaczów jest również utalentowana i śpiewająca, moja żona Olena jest artystką Wołyńskiego Chóru Ludowego, więc nasze dzieci od razu zaangażowały się w rodzinne muzykowanie. Wkrótce rodzina Szulgaczów z Łucka zdobyła najwyższą nagrodę w konkursie twórczości rodzinnej na festiwalu „Z rodzinnego źródła”.»

       *Ten post powstał w ramach realizacji Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Za treść tego postu pełną odpowiedzialność ponosi Departament Kultury Urzędu Miasta Łuck. Ten post w żadnym wypadku nie może być uważany za odzwierciedlający stanowisko Unii Europejskiej, OZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

       ___________________________________________________________________

       Продовжуємо знайомити вас з діяльністю та творчістю етнографів, які здійснюють дослідження нематеріальної культурної спадщини (фольклору) в межах проєкту «Спільна культурна спадщина: відродження фольклору на українсько-польському прикордонні».

       Проєкт реалізовується за фінансової підтримки Європейського Союзу в межах Програми транскордонного співробітництва ЄІС Польща-Білорусь-Україна 2014-2020 CBC Programme Poland-Belarus-Ukraine

       Проєкт реалізовується Департамент культури Луцької міської ради у партнерстві з

       Луцька музична школа 1 імені Фридерика Шопена та Zespół Szkół w Woli Uhruskiej, Республіка Польща.

       "Шульгач Сергій Володимирович, 42 роки, живу у м. Луцьк, хоча народився в с. Гремяче Волинської області. Ще зі школи зацікавився музичним мистецтвом, люблю грати на музичних інструментах, а ще більше співати народні пісні. У шкільні роки ходив до музичної школи класу кларнет та баян. Приймав участь у родинних святах, різних святкових концертах, співав зі своєю мамою, оскільки, вона також має чудовий неповторний голос. Після закінчення школи поступив в Училище культури та мистецтв на диригентсько-хоровий відділ.

       Ще одна невід’ємна частина мого життя – це фольклор. У студентські роки захоплювався і брав участь у фольклорному колективі «РОДИНА». Згодом з колегами, а тепер уже з кумами, створили неперевершений гурт «Чачка», в якому і надалі працюю. Після училища став артистом Волинського державного академічного українського народного хору. Згодом поступив у Рівненський Державний Гуманітарний Університет на кафедру фольклору, де з задоволенням проводили експедиційно-польові дослідження по збиранню фольклорної спадщини на території Ковельського району. Працюючи у закладах загальної середньої освіти був керівником таких фольклорних колективів як ЗЗСО 14 «Дивоцвіт», ЗЗСО 9 «Червона калина», ЗЗСО 23 «Вишиванка». На даний час працюю в КЗ «ЛНВК ЗОШ І-II ст. № 7 – природничий ліцей» учителем музичного мистецтва, керівником фольклорного колективу «Оберіг». Колектив є незмінним переможцем у обласних та міських конкурсах-оглядах фольклорних колективів. Наша сім’я Шульгачів також талановита та співоча, дружина Олена - артист Волинського Народного хору, тож своїх дітей до сімейного музикування залучили відразу. Невдовзі сім’я Шульгачів з Луцька завоювала найвищу нагороду у конкурсі сімейно-родинної творчості на фестивалі "З родинного джерела.""

       *Цей допис сформовано в межах реалізації Програми транскордонного співробітництва ЄІС Польща-Білорусь-Україна 2014-2020. Повну відповідальність за зміст цього допису несе департамент культури Луцької міської ради. Цей допис за жодних обставин не може розглядатися як такий, що відображає позицію Європейського Союзу, ОУ або Спільного технічного секретаріату Програми транскордонного співробітництва ЄІС Польща-Білорусь-Україна 2014-2020

       #EU #funds #ENI #CBC #Programme #cultural_heritage

  • Kontakty

 • Galeria zdjęć

   brak danych